Reza Shapurian

 

گلهای پرپر

 
 

گلهای پرپر٬ مجموعهً سوگنامه هائی است که من در مرگ افراد مشخصی سروده ام. با تعدادی از این افراد زندگی مشترک داشته و حضورشان را با تمام وجود احساس کرده ام: مادرم٬ برادرم٬ همکلاسی ام٬ استادم٬ دوستم. و با عده ای دیگر در غیابشان محشور بوده ام٬ بی آنکه آنان از بودن با من آگاه بوده باشند! هنرمندی که با آفرینش هنری خود تار دلم را لرزانده است. نویسنده ای که سالهای سال در انزوای تنهائی احساسی خود با قهرمانانش دور از چشم او زیسته ام. شاعری که با تراوشات روح سرکش و دردمند خود کام دلم را شیرین ساخته و شهد شعر خود را بدون مضایقه به من چشانیده است و دیگرانی که در کسوت پیر و راهبر در دهلیز تاریک و پر پیچ وخم حیات شمع روشنی بخش روزهای زندگی من شده اند. در مورد گروه اخیر بعد زمانی مطرح نیست٬ زیرا ممکن است این فرد افسانهای باشد، همانند رستم٬ سهراب٬ و یاحقیقی چون منصور حلاج٬ پیر هرات و...!

این سروده ها برخی غزلواره اند٬ بعضی لباس قصیده بر تن دارند٬ پاره ای چهارپاره اند٬ و تعدادی هم آزادانه لباس «مد!» روز پوشیده اند. ولی در همه احوال٬ صرفنظر از صورت ظاهر گوناگونشان تبین کننده احساس احترام آمیزی هستند که من نسبت به تک تک آنان در عمق وجود خود انباشته ام. گرچه این افراد اکنون دیگر به صورت ظاهر در جمع ما نیستند و دستشان از دامان زندگی کوتاه شده است٬ ولی به طور قطع و یقین تا سالهای دراز در ذهن دیگرانی که از موهبت حیات برخوردارند٬به زندگی خود همچنان ادامه خواهند داد. یادشان گرامی وروانشان شاد!

چند قطعهً اول این دفتر همان گونه که ملاحظه میشود٬ کرنشی است پاکبازانه در برابر چند تن از ائمه اطهار سلام اله علیهم٬ که یاد گرامیشان روز وشب ذهن سراینده را به خود مشغول داشته و نام ارجمندشان به عنوان تبرک در سر لوحهً این دفتر قرار گرفته است.

 
 

رضا شاپوریان
یکشنبه یازدهم اکتبر ۱۹۹۸

 
 
 
 • گلهای پرپر!
 • بودن و نبودن!
 • پیری و جوانی!
 • علی : « لا فتی الا علی ... »
 • نینوا! [PDF]
 • کعبه دل!
 • غیبت!
 • شاهچراغ!
 • پیر هرات!
 • خانقاه عشق!
 • مادر : به مناسبت چهلمین سالروز در گذشت مادرم! [JPG]  [PDF]  [Photograph]
 • خنده سحر : به یاد برادرم هوشنگ!
 • عید : به یاد هوشنگ
 • حافظ!
 • تربت خواجه!
 • بهار : به مناسبت یکصد و دهمین سالروز تولد استاد ملک الشعراء بهار!
 • بدیع الزمان : پیشکش به روح پر فتوح استاد بزرگوار بدیع الزمان فروزانفر!
 • صورتگر!
 • همای اوج سخن : به یاد شادروان جلال همائی «سنا»!
 • شمع بیدار : به یاد استاد ارجمند دکتر محمد معین!
 • مرگ استاد : به یاد استاد ارجمند شادروان استاد ذبیح ال صفا!
 • غروب صفا : به یاد شادروان استاد ذبیح ال صفا!
 • اشک معشوق : به یاد شادروان استاد دکتر مهدی حمیدی!
 • گلهای سخنگو : به یاد دکتر مهدی حمیدی!
 • یاد استاد : به یاد استاد حمیدی!
 • قوی زیبا : به یاد استاد دکتر مهدی حمیدی!
 • شمع آجین : به یاد استاد مهدی حمیدی!
 • رهگذر : به یاد خالق بوف کور!
 • غروب عشق : به یاد دکتر غلامحسین یوسفی!
 • یاد دوست : به یاد دکتر غلامحسین یوسفی!
 • آتش غیرت : به یاد شادروان استاد مسعود فرزاد!
 • مرگ رستم : به یاد استاد مسعود فرزاد!
 • پیر قصه : به یاد استاد محمد علی جمالزاده!
 • شیپور انقلاب : به یاد فریدون توللی!
 • خدا : به یاد نادر نادرپور!
 • سرو کاشمر : به یاد نادر نادرپور!
 • پوپک : به یاد نادر نادرپور!
 • حلاج : به یاد نیما یوشیج!
 • آی عاقلها : به یاد نیما یوشیج!
 • مرگ استاد : به یاد استاد علی سامی!
 • خاکستر : به یاد صادق چوبک!
 • به یاد چشمی که باز بود و نمی دید! برای صادق چوبک!
 • زنگ شتر : به یاد استاد ابوالحسن صبا!
 • کاروان : به یاد غلامحسین بنان!
 • کجا رفتی : به یاد محمودی خوانساری!
 • سایه عمر : به یاد رهی معیری!
 • رسوای زمانه : به یاد بهار یگانه!
 • پیر ما : به یاد استاد نظام وفا!
 • شعله خاموش : به یاد فریدون مشیری!
 • گنج تنهائی : به یاد دکتر تقی مدرسی!
 • یادش بخیر : به یاد دکتر نورانی وصال!
 • غم نان : به یاد دکتر ناصر یگانه و اسلام کاظمیه!
 • باغ رزی : به یاد احمد هوشنگ اردوبادی!
 • خوشباوری : به یاد دکتر عبدالجواد فلاطوری!
 • سِرِ نی : به یاد عبدالحسین زرین کوب!
 • کتاب کوچک : به یاد احمد شاملو!
 • موی چون سیم : به یاد دکتر احمد شهسا!
 • خون ناحق : به یاد داریوش و ...
 • در رثای آذر : برای علی افشار!
 • ماه نو : برای دوستی که به مرگ خواهرش نشست!
 • ققنوس : برای خانواده دکتر محمود قهرمانی!
 • اسب بی سوار : یکی داستانی است پر آب چشم!
 • رنگ تعلق!
 • تیغ اجل!
 • بار عمر!
 • بی خبری!
 • گل!
 • مرگ و زندگی!
 • زندگی تلخ!
 • واپسین عمر!
 • باید شتاب کرد!
 • گلهای پرپر!
 • بازیچه های باد : برای خودم! [PDF]
 • باغبان!
 • بازی!
 • برای سنگ مزارم! [PDF]  [Photograph]
 


Copyright 2008-2009 Reza Shapurian, All Rights Reserved.
Last Modified: "December 29, 2008"
web stats